tobiasz_klama
Ustalanie przyczyn pożarów i wybuchów
Weryfikacja spełnienia wymogów z zakresu
ochrony przeciwpożarowej wraz z oceną ich wpływu na powstanie pożaru
Analiza dokumentacji szkód pożarowych

Tobiasz Klama

OFERTA

  • wykonywanie opinii z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów i wybuchów wraz z oceną spełnienia wymaganych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie przeprowadzonych oględzin;

  • wykonywanie opinii z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów i wybuchów wraz z oceną spełnienia wymaganych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie dostępnych materiałów;

  • doradztwo z zakresu przepisów przeciwpożarowych w prowadzonych sprawach związanych z pożarami;

  • analiza dokumentacji szkód pożarowych wraz z nakreśleniem możliwych kierunków działania;

  • teren działania firmy obejmuje obszar całego kraju.

Tobiasz Klama

O MNIE

mgr. inż. poż. Tobiasz Klama

IGNITE Tobiasz Klama
NIP: 575-182-52-06, REGON: 383671200
tel. 726-263-760
e-mail: tobiaszklama@gmail.com
ul. Koszarowa 15/8
40-068 Katowice
Teren działania firmy obejmuje obszar całego kraju

KONTAKT